SEMAKAN KELULUSAN

Code

Sebab penolakan

A

Dokumen tidak lengkap (IC/Transkrip/Bank/Gaji/Akuan/Lain2

B

Gaji penjaga melebihi kriteria ditetapkan

C

Tiada Cop Pengesahan

D

PNG Semester kurang daripada 3.00

E

Maklumat meragukan ( Contoh : Sudah menamatkan pengajian