BANTUAN KECEMASAN

MAHASISWA PERAK

a) Bantuan khas sewaktu mahasiswa ditimpa bencana atau musibah bagi meringankan  beban yang ditanggung.

b) Contoh-contoh bencana atau musibah:

i. Kemalangan,
ii. Kebakaran,
iii. Kematian Ibu / Bapa / Penjaga,
iv. Kecurian,
v. Bencana alam (Banjir / Ribut / Tanah Runtuh),
vi. Penyakit kronik.

c) Kadar Pemberian : Minimum RM300, Maksimum RM1,200 (Kelulusan mengikut kesesuaian)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Salinan myKad pelajar, bapa dan ibu yang lahir di Perak.

2. Salinan kad pelajar.

3. Salinan penyata akaun bank pelajar.

4. Salinan Surat Pengesahan Bermastautin/ Surat Kematian dan Surat Bercerai (jikaberkaitan).

5. Salinan Laporan Polis / Laporan Perubatan.

6. Penyata pendapatan (isirumah) bapa & ibu / penjaga yang disahkan oleh Pegawai daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional (gred 41 / Gred 3, Kumpulan A ke atas) dan sekiranya pesara sila kepilkan salinan penyata pencen bulanan atau jika bekerja sendirisila dapatkan pengesahan pendapatan.

7. Borang Perakuan : Borang perakuan ini wajib disertakan bersama-sama dokumen sokongan

Sila pastikan semua dokumen berkaitan dilengkapkan dan diperakukan sebelum mengisi borang permohonan atas talian.

Step 1 of 5